Välkommen

 

Nätverket för företagande kvinnor,

bosatta eller verksamma i Vellinge kommun

 

 

Vi vill driva på utvecklingen av

 

  • oss som företagare
  • våra företag
  • att fler kvinnor startar och utvecklar sina företag
  • samverkan mellan företagare (män och kvinnor)
  • näringslivarbetet i kommunen
  • jämställd tillväxt dvs möjligheten att bo och verka i Vellinge kommun på lika villkor.

 

Vi är nätverket som stödjer kvinnors företagande och vänder sig till alla som vill utveckla detta i Vellinge Kommun. Våra medlemmar bor eller verkar i Vellinge kommun.

 

Vi som är medlemmar vill

 

  • Utveckla rollen som företagare

 

  • Utveckla våra företag (erbjudanden och kompetenser) och affärer

 

  • Vara ett socialt nätverk där vi i genuint systerskap kan tipsa, stödja och stimulera varandra i företagar-vardagen

 

 

 

Vårt nätverk är del av något större!

Vi är en del av Winnet Skåne, som är en nod för jämställd tillväxt i Skåne. Vi är också en del av Winnet Sverige, som är en lobbyorganisation för kvinnors företagande i Sverige, som i sin tur är medlemmar i Winnet Europe. Winnet betyder Women In Network.

 

Ibland vill vi lite mer...

Nätverket Grid har initierat och drivit ett antal utvecklingsprojekt genom åren. Bl a genomförde vi år 2012 en genomlysning av vad företagare och offentliga aktörer i Vellinge kommun anser om jämställd tillväxt. Finansiering via Tillväxtverket.

Det resulterade i boken Nycklar för jämställd tillväxt...

 

2013 - 2015 genomförde vi projektet Dubbel Kraft som syftade till att öka kunskap om jämställd tillväxt och stimulera kommunens näringisliv och aktörer genom tillväxtprovoktationer. Finansiering via Tillväxtverket.

Det resulterade i bl a filmen Jämställd tillväxt, kartläggning av innovativa mötesplatser i kommunen, samt konferensen Insikt för bättre Utsikt.

 

Nätverket Grid - en del av näringslivet i Vellinge kommun